Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report FQM As per inspection, the test items conform to the standards of GB/T 3324-2008 "Wooden Furniture General Technical Conditions". 2011-11-23 ~ 2012-09-01
Test Report Test Report FQM As per inspection, the test items conform to the standards of QB /T 1951.2-1994 "Metal Furniture Quality Inspection and Assessment". 2012-11-28 ~ 2015-07-05
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Love & Rattan 18403691 Love & Rattan Furniture>>Outdoor Furniture>>Garden Sofas 2016-12-27 ~ 2026-12-26 Đã xác minh
Love & Rattan ZC8715909 Love & Rattan 2011-10-14 ~ 2021-10-13

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này